فراخوان جذب ایده رویداد توسعه نهضت ملی مسکن با مشارکت مردم

فراخوان جذب ایده رویداد توسعه نهضت ملی مسکن با مشارکت مردم 

مرکز مقاومت بسیج وزارت راه و شهرسازی فراخوان جذب ایده رویداد توسعه نهضت ملی مسکن با مشارکت مردم را منتشر و از علاقه مندان برای مشارکت در تحقق شعار سال دعوت به همکاری کرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مرکز مقاومت بسیج وزارتخانه، با موضوع رویداد توسعه نهضت ملی مسکن با مشارکت مردم فراخوانی برای جذب ایده ارایه کرده است.

بر اساس این فراخوان علاقه مندان برای شرکت در این رویداد می‌توانند طرح‌ها، ابتکارات و ایده‌های خود را با در نظر گرفتن کلیه عوامل بومی، زیست‌محیطی، فرهنگی و ... و طبق محورهای کیفی سازی، بومی،سازی و مردمی‌سازی با ذکر کامل مشخصات حداکثر تا ۱۵ تیرماه به دبیرخانه بسیج وزارت راه و شهرسازی به نشانی Basij@mrud.ir ارسال کنند.