برگزاری سمینار کاربردی مدلسازی اطلاعات ساخت "BIM" در ساخت و سازهای شهری( کلیه رشته ها)

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل برگزار می کند:

"سمینار کاربرد مدلسازی اطلاعات ساختBIM" در ساخت و سازهای شهری" 

سمینار کاربرد مدلسازی اطلاعات ساخت " BIM " در ساخت و سازهای شهری ویژه اعضای سازمان در روز سه شنبه مورخ 1401/03/03 از ساعت 10 تا 14 برگزار می شود . 

ساحل شاهی زارع عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل با اعلام این خبر گفت :
 مفهوم مدلسازی اطلاعات ساختمان "BIM" تحقق رویای ساخت ، قبل ساخت بوده و به حداقل رساندن اشتباهات اجرائی و همچنین کاهش هزینه ها و بالا بردن نرخ بهره وری در صنعت ساخت می باشد. 

وی درادامه اظهار داشت:
 رقابت برای ارائه پروژه های بهتر ساختمانی و زیرینایی باعث شده است تا شرکتهای مهندسی و ساخت و ساز در جهان به پذیرش و پیاده سازی مفهوم "BIM" بپردازند. 

شاهی زارع افزود : کلیه اعضای سازمان فعال در رشته های هفت گانه ساختمان می توانند در این سمینار شرکت کنند که در پایان دوره به شرکت کنندگان گواهی حضور در دوره نیز اعطاء خواهد شد. 

این سمینار در روز سه شنبه مورخ 3 خرداد 1401 از ساعت 10 تا 14 و در سالن آمفی تئاتر سازمان برگزار خواهدشد.