سامانه پرداخت الکترونیک تعرفه های مهندسان، معماران تجربی و کاردان ها (سامانه پاتمک)

 

به آگاهي مهندسان، معماران تجربي و كاردان ها مي رساند، حسب بخشنامه شماره 400/25424 وزارت راه و شهرسازي پرداخت تعرفه هاي مربوط به صدور، تمديد، ارتقا و تجديد پروانه اشتغال به كار اشخاص حقيقي و حقوقي صرفا از طريق سامانه پاتمك به نشاني ذیل اطلاعیه امكان پذير مي باشد. 

هرگونه پرداخت تعرفه مذكور با روش های ديگر فاقد اعتبار است.

جهت مشاهده سامانه پاتمک کلیک نمائید

جهت دریافت فایل آموزشی اینجا کلیک نمائید.