رئیس دورۀ نهم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل: صدور شناسنامه فنی ملکی حسن ختام به سرانجام رساندن یک ساختمان است

رئیس دورۀ نهم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل،  در گفت‌وگو با پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان، اضافه کرد: مشخصات یک ساختمان و اینکه به صورت کیفی چطور اجرا شده یا تأسیسات به کار برده شده و به طور کلی تمام مشخصات فنی یک ساختمان توسط افرادی که عهده‌دار طراحی و نظارت یک ساختمان بوده‌اند در قالب یک دفترچه با عنوان شناسنامه ملکی آورده می‌شود که کار بسیار سنجیده‌ای است.

وی خاطرنشان کرد: معرفی یک ساختمان در طول سالیان به وسیله شناسنامۀ ملکی امکان‌پذیر خواهد بود و تنها سند ما برای ارائه در خصوص ویژگی‌های یک ساختمان به خصوص قسمت‌هایی که غیرقابل رؤیت‌اند، شناسنامه ملکی است. در واقع شناسنامه فنی ملکی حسن ختام اقدامات صورت گرفته برای به سرانجام رساندن یک ساختمان است.

میرزا رحیمی با تأکید بر اینکه نفع اصلی شناسنامه ملکی برای مصرف‌کننده‌‌هاست، بیان کرد: مصرف‌کننده با دیدن شناسنامه ملکی پی به جزئیات یک ساختمان خواهد برد. به طور مثال مشخصات مهندس ناظر یک ساختمان، مشخصات تأسیسات برقی، نوع لوله‌های به کار برده شده در ساختمان و غیره به همراه رده‌بندی در این سند گنجانده شده است. بنابراین در هنگام خرید، مصرف‌کننده هزینه متناسب با نوع ساختمان را خواهد پرداخت و هزینه‌های اضافی متحمل نمی‌شود.

مهندس میرزارحیمی در گفت‌وگو با پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان، در پاسخ به اینکه صدور شناسنامه ملکی نیازمند همراهی چه افراد با چه مسئولیت‌هایی است، گفت: مصرف‌کنندۀ اصلی تمام اقشار جامعه هستند و دفترخانه‌ها مجاب خواهند شد که ساختمان‌ها حتما شناسنامه فنی ملکی داشته باشند و فاقد شناسنامه بودن بی‌معنی خواهد بود. در آینده نیز حتما باید همه ساختمان‌ها شناسناسنامه فنی و ملکی داشته باشند.

رئیس سازمان نظام مهندسی دورۀ نهم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل، اضافه کرد: بستر هرچیزی قانون و الزام باشد به مراجع مققنه و بعد مراجع اجرایی می‌رود. در حال حاضر در بسیاری از استان‌ها این قانون در حال اجراست و در استان اردبیل شناسنامه فنی و ملکی برای تمام ساختمان‌هایی که از کانال نظام مهندسی حرکت‌ کرده‌اند، صادر می‌شود.

گفتنی است پیش از این، مهندس خرم رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در بیاناتی بر ضرورت الزامی شدن صدور شناسنامه فنی ملکی در استان‌ها تاکید کرده بود.