دیدار مشترک رئیس سازمان و خزانه دار با مسئولین بانک رفاه

دیدار مشترک رئیس و خزانه دار سازمان با مسئولین بانک رفاه

ساسان میرزارحیمی در این دیدار بر ارائه تسهیلات آسان با بهره کم برای اعضای سازمان تاکید کرد