نشست مشترک مسئولین بانک ملی با خزانه دار سازمان

نشست مشترک مسئولین بانک ملی با خزانه دار سازمان

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل، نشستی مشترک با حضور مسئولین بانک ملی در محل دفتر خزانه دار سازمان برگزار گردید.

در این نشست طرفین بر گسترش سطح کیفی و کمی و همکاری های فی مابین، اعطای تسهیلات و ارائه خدمات بانکی برای اعضای سازمان از طرف بانک و تمرکز منابع مالی سازمان نزد بانک ملی بحث و بررسی کردند.

در این دیدار بانک ملی تعهد نمود که پرداخت تسهیلات به اعضای سازمان را منوط به میانگین حساب شخصی ننماید و در جهت اعطای تسهیلات، از دریافت هرگونه کپی کارت ملی یا هرگونه مدارک شناسایی به بانک خودداری شود.

در ادامه این گفتگو بانک ملی متعهد شد تا با تخصیص اعتبارات کافی به کلیه شهرستانهای استان برای اعضا در همان شهرستان تسهیلات مورد نظر پرداخت شده و از هرگونه مراجعه اعضای شهرستان به مرکز استان اجتناب گردد.

در این توافق ضمن تاکید بر تکریم مطلوب اعضای سازمان، از هرگونه نوبت دهی به معرفی شدگان خودداری و با استقرار باجه اختصاصی نظام مهندسی و با اعتبار سنجی، ظرف مدت 72 ساعت بعد از تکمیل مدارک نسبت به پرداخت تسهیلات درخواستی تا مبلغ 1 میلیارد ریال  و همچنین امکان افزایش سقف وام های در جریان را نیز در دستور کار خود قرار بدهند.

در ادامه خزانه دار سازمان با تشکر از همراهی بانک ملی، اظهار امیدواری نمود تا این نشست گامی برای خدمت به اعضای سازمان باشد.