پیش نویس ویرایش چهارم مبحث 15 جهت نظرخواهی

پیش نویس ویرایش چهارم مبحث پانزدهم جهت نظرخواهی

به اطلاع می رساند پیش نویس غیرقابل استناد ویرایش چهارم مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان از سوی کمیته تخصصی مربوطه تهیه گردیده است. لذا از کلیه اساتید ، مهندسان، متخصصان و دست اندرکاران این رشته تقاضا می شود نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص پیش نویس مذکور حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ به ایمیل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان به آدرس mabhas@inbr.ir ارسال نمایند

فایل دانلود پیش نویس مبحث 15 :

https://inbr.ir/?p=5312