تعرفه خدمات مهندسی سال1402

 

تعرفه خدمات مهندسی طراحی و نظارت سال 1402 (از یک مهرماه 1402  و بر اساس شکست کار شهریور1402)

تعرفه خدمات مهندسی طراحی و نظارت سال 1402 (از 16خرداد لغایت 16تیر1402  و بر اساس شکست کار سال79)

تعرفه خدمات مهندسی طراحی و نظارت (قابل اجرا از 17 تیرماه)

تعرفه خدمات مهندسی اجرای ساختمان ( قابل اجرا از 17 تیرماه)

تعرفه نهضت ملی مسکن (سال 1402)

------------------------------------------------------------
 

 

 

                                                                                                                 

آخرین به روز رسانی : یکشنبه 30 اردیبهشت 1403